Viac nás baví robotov tvoriť ako sa s nimi len hrať.

Chcete nám pomôcť?

Klub LEGO robotiky potrebuje nemalé finančné prostriedky na svoju činnosť. Náročné je financovať aj účasť na súťažiach, ktoré majú deti najradšej. Budeme veľmi radi ak nás podporíte či už finančne alebo materiálne. Všetky získané financie používame hlavne na nákup techniky pre našu činnosť. Vedúci klubu sú dobrovoľníci a ďeťom sa venujú úplne zdarma - robíme to z presvedčenia, že medzi deťmi prehĺbime záujem o robotiku aj všeobecne o vedu a techniku. Ak rozmýšľate rovnako a radi by ste svoj voľný čas venovali deťom, veľmi radi Vás medzi nami uvidíme.
 

V budúcnosti plánujeme zakúpiť:

 

2% z dane z príjmu

Klub môžte podporiť aj poukázaním 2% z dane z príjmov pre našu zastrešujúcu organizáciu AMAVET. Prosím odovzdajte originál alebo kópiu vyhlásenia vedúcemu klubu. Vyhlásenie musí byť potvrdené od daňového úradu, príp. potrebujeme mať doložený potvrdený poštový podací lístok. Kľudne podáme vyhlásenie za Vás, takže nám môžte dať aj originál.     Amavet2Perc .docx vyhlasenie_2perc_2015_AMAVET.rtf

 

Podporte nás priamo:

Ak máte tú možnosť a chcete nám pomôcť priamo finančne, budeme vám veľmi vďační. Náš klubový účet vo FIO banke je SK9283300000002900797114.

Prípadne môžte použiť aj PayPal 

Po kliknutí budete presmerovaní na váš PayPal účet:

ĎAKUJEME !

 

Pomohli nám

 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli, najmä:
  • Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity - poskytuje nám priestory na schôdzky a súťaž LEGO Sumo Žilina, organizuje FLL
  • NEXTERIA - stavebnica LEGO Mindstorms, cestovné náklady
      
  • booTIS - finančná pomoc
  • Vojto & Blanka - notebook
  • BECKS s.r.o. - cvičný stôl na súťaž FLL

 

Vyhľadávanie

© 2013-2015 The Benders. Všetky práva vyhradené.