Viac nás baví robotov tvoriť ako sa s nimi len hrať.

Sme AMAVET klub 958

01.10.2014 14:54

Od tohto školského roku patrí náš klub pod organizáciu AMA VET.

AMAVET už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov. Vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času či už organizovaním podujatí alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.


Klub LEGO robotiky pri Fakulte riadenia a informatiky v Žiline je odteraz 

AMAVET klub 958.

Web stránka AMAVET

Facebook stránka AMAVET

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2013-2015 The Benders. Všetky práva vyhradené.